Motivasjon og Mestring

– For alle

Stiftelsen Motivasjon og Mestring er en ideell organisasjon som har som mål at barn og unge skal få muligheten til en meningsfull hverdag

REFERANSEPERSONER

Vi ønsker å være klare referansepersoner for elevene, og alle har rett til å uttrykke sine meninger. 

GJENSIDIG RESPEKT

Motivasjon & Mestring (M&M) er basert på utøvelse av gjensidig respekt mellom alle involverte. 

UTVIKLING

M&M vil konsentrere seg om å videreutvikle elevenes sterke og positive sider for å skape en overføringseffekt for svake sider.

MESTRING

 Ved å oppnå mestring gjennom aktivitetene ønsker en å stimulere til lærelyst og egenutvikling. 

LIVSGLEDE

Miljøet skal oppmuntre til livsglede og livskvalitet, og tilrettelegge for egen innflytelse, humor og en vennlig atmosfære.

PERSONLIG OPPFØLGING

M&M vektlegger at elevene er likeverdige mennesker med individuelle behov og forutsetninger for læring og egenutvikling.

M&M tilrettelegger for erfaringslæring basert på Tillit, Trygghet og Trivsel

KONTAKT OSS

Felt markert med * er obligatorisk