motivasjon og mestring - for alle

Stiftelsen Motivasjon og Mestring er en ideell organisasjon som har som mål at barn og unge skal få muligheten til en meningsfull hverdag

VÅRE VERDIER

Gjensidig respekt

Motivasjon & Mestring er basert på utøvelse av gjensidig respekt mellom alle involverte.

Mestring

Ved å oppnå mestring gjennom aktivitetene ønsker en å stimulere til lærelyst og egenutvikling.

Livsglede

Miljøet skal oppmuntre til livsglede og livskvalitet, og tilrettelegge for egen innflytelse, humor og en vennlig atmosfære.

Vi tilrettelegger for erfaringslæring basert på Tillit, Trygghet og Trivsel

KONTAKT OSS