motivasjon og mestring - for alle

Stiftelsen Motivasjon og Mestring er en ideell organisasjon som har som mål at barn og unge skal få muligheten til en meningsfull hverdag

VÅRE VERDIER

Gjensidig respekt

Motivasjon & Mestring er basert på utøvelse av gjensidig respekt mellom alle involverte.

Mestring

Ved å oppnå mestring gjennom aktivitetene ønsker en å stimulere til lærelyst og egenutvikling.

Livsglede

Miljøet skal oppmuntre til livsglede og livskvalitet, og tilrettelegge for egen innflytelse, humor og en vennlig atmosfære.

STØTT OSS

Støtt oss - Vipps til 557395

557395

3411.24.14039

KONTAKT OSS